SISÄILMAONGELMISTA

1. Taustaa
Armeka Engineering Oy on asentanut erilaisia lattiapinnoitteita, mattoja, epokseja, korotettuja lattioita jne. yli 27 vuoden ajan Suomessa ja ulkomailla. Teemme pinnoiteasennuksia sekä uudistuotantoon että korjausrakentamis-kohteisiin. Kireiden rakennusaikataulujen ja kustannussäästöjen vuoksi Suomessa rakennusalalla on tehty ja tehdään kokoajan ala-arvoisesti toteutettuja lattiapinnoituksia. Tässä kirjoituksessa tuodaan esille seikkoja joita on kohdattu käytännön tilanteissa vuosien varrella.  

2. Käytännössä havaittuja syitä pinnoitusten epäonnistumiseen
 

2.1. 
Muovimatot
Klassinen virhe on asentaa mattoja liima-asennuksella liian kostean betonin päälle. Matto itsessään ei ole ongelma, mutta mattoliima sietää kosteutta yleensä max. 80...85 % ( suhteellinen kosteus mitattuna betoniin poratusta näytteenotto reiästä). Muovimatot eivät läpäise kosteutta ja näin niillä muodostetaan vesihöyryä läpäisemätön pinta betonin päälle. Kostean betonin ja maton välissä alkaa tapahtua homekasvustoa. Maton alle jäävä kosteus on kasvualusta homeille ja itiöille. Kun homekasvusto etenee riittävän pitkälle maton alla, itiöt ja homekasvusto alkaa levitä huoneilmaan maton reunoista ja maton hitsaussaumoista. (Muovimatot "kutistuu" vuosien saatossa kun niistä haihtuu esim. PVC:n pehmittimet ja hitsaussaumat repeää auki.) Usein ongelmakohteissa on havaittu myös kosteuden nousevan väliseinien puisiin alajuoksuihin ja siitä ylöspäin levyseiniin. Aiemmin siivouksessa käytettiin runsaasti vettä joka myös osaltaan aiheutti näitä samoja ongelmia veden jäädessä jalkalistojen alle ja kulkeutuen sieltä seinärakenteisiin. Nykyaikaisessa siivouksessa suositaan nihkeitä menetelmiä joten tätä ongelmaa ei enään pitäisi esiintyä.

2.2. Ongelman aiheuttajat
Ongelman perimmäinen syy on liian kireät rakennusaikataulut koska projektien rahoittajat haluavat investoinnilleen mahdollisimman nopeasti tuottoja. Vähissä ovat ne ekonomit jotka välittävät huonosti rakennettujen tilojen aiheuttamista terveyshaitoista tilojen käyttäjille. Rakennelmat halutaan mahdollisimman nopeasti tuottamaan piittamatta kiireen aiheuttamista terveyshaitoista ja inhimillisistä kärsimyksistä.   Ongelmaan ei ole ollut kiirettä puuttua koska rakennusvirheiden aiheuttamien terveyshaittojen näyttö on erittäin hankalaa. Oireilevia ihmisiä on ainakin aiemmin pidetty omituisina valittajina. Nyt vasta aletaan pikkuhiljaa tajuta mistä on kysymys ja hyvä näin. "Ennenvanhaan" sanottiin että betonilaatta kuivuu 1 cm:n viikossa. ( 1 cm:n paksuinen kerros / viikko). Näin ollen, jos lattiapinnoitteet halutaan asentaa kuivalle betonialustalle niin esim. 15 cm:n paksuisen laatan pitäisi kuivua 15 viikkoa, 20 cm:n laatta 20 viikkoa jne. Tämmöisiin odotusaikoihin ei nykymaailmassa ole kertakaikkiaan mitään mahdollisuuksia joten jotain on pakko tehdä, jos ongelmat halutaan ratkaista ja ihmisten sairatumisia välttää.

2.3. Nykytilanne
Nyttemmin, vuonna 2017 keväällä, isot rakennusliikkeet ovat heränneet asiaan ja ovat kieltämässä muovimattojen asentamisen kokonaan uusien betonivalujen päälle. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan koska nyt voimme toimittaa oikeita, toimivia lattiapinnoitteita uudiskohteisiin ja välttää em. ongelmat. Mattovalmistajille tämä on todellinen haaste vastata paremman rakentamisen vaatimuksiin. Innovatiiviset yritykset, kuten esim. saksalainen Remmers GmbH on ottanut jo vuosia sitten tämän ongelman ratkaistakseen ja kehittänyt vesihöyryä läpäisevän tuoteperheen kostean betonin pinnoitukseen. Suunnittelijoilla ja käyttäjillä on siis olemassa oikeita, toimivia ratkaisuja jos niitä vaan halutaan käyttää. Ongelmaksi tulee usein että työmaalla materiaalit halutaan vaihtaa halvempiin ja kehnompiin materiaaleihin jolloin lopputulos tulee olemaan huono.   

2.4. KVR-rakentaminen
Usein käy niin, että kun halutaan jo ennalta huono rakentamisen lopputulos niin vingutetaan rakennusliikkeet  tarjouskilpailuilla aivan katteiden äärirajoille KVR-rakentamismallilla, (kokonaisvaltainen rakentamisvastuu) Jos halutaan varmistaa että homma menee varmasti penkin alle niin laitetaan materiaalimäärittelyihin vielä esim. lattiapinnoitteiden osalta että xx-tuote, tai vastaava. Kokemuksesta voin sanoa, että emme ole voittaneet ainuttakaan KVR-kohdetta, jos materiaaleja ei ole tarkasti speksattu tarjouspyynnöissä, rakennusliikkeet ovat pakotettuja ottamaan halvimmat mahdolliset materiaalit parantaakseen katteitaan.             

3.0. 
Joitakin ratkaisumalleja kosteusongelmien ratkaisuksi

3.1. Epoksipinnoitteet
Epoksi-pinnoitteet voidaan asentaa yleensä kun betonin suhteellinen kosteus on alle 97 %. Tästä syystä esim. oikein asennetun epoksilattian kanssa on erittäin harvoin ongelmia vaikka betonin kosteutta ei olisikaan mitattu ennen asennusta. Itsesiliävien, ns. SL-epoksilattioiden, (sileitä, uutena kiiltäviä pinnoitteita) kanssa esiintyy eniten ongelmia. Syitä saattavat olla esim: pinnoite on asennettu liian kostealle betonille on käytetty epoksia, jossa on varsinaista epoksia hyvin vähän, esim. vain 20...30 % ja loput liuottimia. Huonolaatuisissa epokseissa käytetään bentsyylialkoholia jopa 50...70 %. Bentsyylialkoholia ei lueta liuottimeksi koska se haihtuu huoneilmaan hyvin hitaasti. Mutta, jos lämpötila lattiassa nousee yli + 30 C,(suora auringonpaiste), bentsyyli-alkoholi alkaa haihtua nopeammin ja epoksin lujuus romahtaa. Pinnoite kutistuu ja irtoaa betonista. Tyypillisesti tämä ilmenee käytännössä siten että itsestään siliävä pinnoite irtoaa rasitetuissa kohdissa "laikkuina" ja johtaa vähitellen koko lattiapinnoitteen irtoamiseen rasitetuilla alueilla.   

3.2. Kostean betonin pinnoitus, RH yli 97 % 
Kostean betonin pinnoitus onnistuu epoksipinnoitteilla käyttämällä         pohja / tartuntaprimerina erityistä kostean betonin primeria. Oikea kostean betonin tartuntaprimeri on vesiliukoinen ja näin ollen kykenee imeytymään kosteaan betoniin ja kovettumaan betonin huokosiinkin. Kun tälläinen veteen sekoittuva epoksi tunkeutuu betonin huokosiin ja kovettuu sinne, betonin lujuus vahvistuu, mikä on yksi primerin tarkoitus myös "normaalioloissa." Lopputuloksena on hyvin betoniin ankkurotu muovikalvo, jonka päälle voidaan jatkaa itse epoksipinnoitteen asentamista. Ennen tällaisen ratkaisun valitsemista pitää olla varmuus että kosteus on betonilaatassa alenemaan päin ja uutta kosteuden nousua ei tapahdu.   Markkinoilla on lukuisia erilaisia "kostean betonin" primereita, joista monet ovat veteen liukenemattomia. Kun tällainen primeri levitetään kostean betonin päälle, se ei pysty tunkeutumaan kosteaan betoniin ja jää muovikalvoksi märän betonin päälle. (vrt. öljyn ja veden huono sekoittuvuus). Kun tällaisen muovikalvon päälle asennetaan epoksipinnoite, kestoikä saattaa olla juuri ja juuri takuuajan pituinen ennen kuin pinnoite alkaa irrota lattiasta.       

3.3. Muovimaton asentaminen kostealle betonille, RH yli 80 %
Lähes poikkeuksetta uudisrakennustyömailla on tilanne, että mattopinnoitteet joudutaan rakentamisaikataulujen takia asentamaan liian kosteille betonialustoille. ja näin sisäilmaongelma on valmis uudiskohteissakin. Vanha slogan sanoo että aikaa ei ole tehdä kerralla kunnolla mutta aikaa on korjata.... Yksi tapa estää tällaisen ongelman muodostuminen on, että uudiskohteiden betonit hiotaan ja käytetään sulkuprimerina standardiepoksia jos RH on alle 97 % ja oikeanlaatuista kostean betonin primeria jos betonin suhteellinen kosteus on yli 97 %. Tämän jälkeen mattoasennus voidaan suorittaa turvallisesti ja taataan hyvä lopputulos ainakin kosteuden osalta. Kts. kohta 3.2. Ongelmakohteita saattavat olla mattoasennukselle myös rakennukset joissa on: -pohjavesi ylhäällä ja lattiabetonit pysyvät tästä syystä kosteina,    koskee usein vanhoja kiinteistöjä. -kosteusvaurioiden korjaus, ei tiedetä mistä kosteus betoniin tulee. -maanalaiset tilat, kellarit, käytävät jne.

4. Kosteusvaurioituneiden huonetilojen korjaus 
Matotetuissa tiloissa matot- ja mattoliimat poistetaan huolellisesti betonialustasta. -epoksipinnoitetuissa tiloissa poistetaan kokonaan vanha epoksipinnoite ja betoni hiotaan huolellisesti puhtaaksi. -mitataan betonin kosteus betoniin poratuista näytteenottorei'istä. (pintakosteusmittarit eivät ole tässä mittauksessa käyttökelpoisia) -Jos kosteus on alle 97 %, primerointi voidaan suorittaa hyvälaatuisella standardiepoksilla. -jos kosteus on yli 97 %, primerointi on tehtävä oikealla kostean betonin primerilla. -em. menetelmästä käytetään myös nimitystä "kapselointi". -varsinainen pinnoitus voidaan tehdä tämän jälkeen toimistotiloissa joko matolla tai epoksilla. Tuotantotiloissa hyvän kulutuskestävyyden vuoksi aina epoksilla. -jos halutaan varmistaa että ongelma on lopullisesti ratkaistu, käytetään hyvälaatuista esim. M1-luokan täyttävää epoksi-pinnoitetta. Oikein asennetun ja oikeilla aineilla tehdyn betonin ja epoksin välissä ei mikään home tai itiökasvu ole mahdollista. -jos halutaan korkean hygienian lattiapinnoite, käytetään ARMEKA antimikrobista M1-luokan epoksipinnoitetta joka on ehdottomasti tämän hetkinen huipputuote takaamaan hyvä huoneilma ainakin lattioiden osalta.       

5. Hengittävät lattiapinnoitteet, ( vesihöyryä läpäisevät pinnoitteet )
Osa  suunnittelijoista osaa määrittää "hengittäviä" epoksi-pinnoitteita kohteisiin joissa arvellaan olevan kostea betonialusta. Valintaan vaikuttavat todennäköisesti huonot kokemukset joita on aiheutunut väärillä materiaaleilla ja väärillä asennustavoilla asennetut pinnoitteet jotka ovat irronneet betonista. Käytännössä toimivia hengittäviä pinnoitteita on Suomen markkinoilla erittäin vähän ja hinnat ovat kalliita. Jos joku tarjoaa hengittävää, (vesihöyryä läpäisevää) pinnoitetta lähes normaalin pinnoitteen hinnalla, hankkijalla tulee hälytyskellot soida. Kun puhutaan vesihöyryä läpäisevistä materiaaleista, ensimmäisenä tulee pyytää luotettavan testauslaitoksen tekemä testausraportti, jossa ilmoitetaan vesihöyryn läpäisykyky g / m2 / 24h. Toimivissa vesihöyryä läpäisevissä pinnoitteissa tämä arvo on luokkaa 5...10 g/m2/24h. Varma valinta on Remmers GmbH:n kehittämät tuotteet, kts. netisivumme.

5.1. Vesihöyryä läpäisevien pinnoitteiden käyttökohteet   

5.2. IV-konehuoneet ja mahdoton yhtälö
Vesihöyryä läpäisevät pinnoitteet ovat toimiva vaihtoehto IV-konehuoneissa, joihin pinnoite yleensä halutaan välittömästi valun jälkeen. Usein suunnittelijat määrittelevät IV-konehuoneisiin joustavan polyuretaanipinnoitteen joka on valtava riski kostealle betonille. Monet suunnittelijat luulevat että joustava polyuretaanipinnoite toimii vesieristeenä, näinhän asia ei ole. Vesieristykseen tarvitaan sertifioitu vesierite, kts. nettisivumme. IV-konehuoneen kostealle betonilla ainoa toimiva ratkaisu on siis vesihöyryä läpäisevä pinnoite, kts. nettisivumme. Usein suunnittelijat haluavat vesieristyksen ja joustavan pinnoitteen märälle betonille = mahdoton yhtälö! Ainoa toimiva ratkaisu on siis vesihöyryäläpäiseväpnnoite tai odottaa betonin kuivumista.

5.3. Normaali huone-ja tuotantotilat
Vesihöyryä läpäiseviä pinnoitteita voidaan käyttää jos tiedetään että alustaan ei pääse mitään orgaanisista materiaaleja. Tätä vaaraa ei normaalisti ole uudiskohteissa eikä oikein suoritetuissa saneerauskohteissa. Ongelmakohteissa kuten mm. maanalaiset tunnelit, kellarit yms. tilat jotka halutaan pinnoittaa, ainoa käyttökelpoinen pinnoite on vesihöyryäläpäisevä pinnoite. Maanalaisten lattiapinnoitteiden määrittelyn lähtököhtana on että jos vesihöyryä läpäisemättömän pinnoitteen alle muodostuva höyrynpaine aiheuttaa suuremman nostovoiman pinnoitteelle kuin sen betonialustassa kiinnipysymisvoima on, silloin on käytettävä vesihöyryn läpäisevää pinnoitetta. Koska tällaisten lähtötietojen saaminen on käytännössä mah-dotonta ja voimien määrittely lähes arvaamista, paras vaihtoehto on valita tällaisiin tiloihin vesihöryä läpäisevä pinnoite ja tehdä koeasennus ennen laajempien alueiden pinnoitusta. 

Huomioitavaa! 
Korjauskohteissa joissa vanha betonilaatta on poistettu, maanvaihdot suoritettu asiallisesti ja alustan kostuminen estetty ei ole siis mitään tarvetta käyttää vesihöyryä läpäiseviä pinnoitteita. Usein kalliopohjaisissa perustuksissa veden tulo alapohjaan on ikuinen ongelma. Korjauksen jälkeenkin vettä voi tulla alustaan kallion halkeamista ja anturan alta. Tällöin ainoa vaihtoehto lattian pinnoitukselle on vesihöyryä läpäisevä pinnoite. Usein ennen valittiin lattiaan keraamiset laatat, joidenka saumoista alustan kosteus pääsee nousemaan huoneilmaan. Nykyaikainen vaihtoehto on vesihöyryä läpäisevät pinnoitteet. Jos tämmöinen ongelmakohde pinnoitetaan vesihöyryä läpäisevällä pinnoitteella niin on ehdottomasti huolehdittava vuosittaisista VOC-mittauksista, ( talvella ). Syynä on mahdollinen veden mukanaan tuoma orgaaninen aines valun alle, joka voi aiheuttaa sisäilman pilaantumisen uudelleen.   

6. Akryylipinnoitteet, ns. Akryylibetonit
Akryylilattian asentajilla pitää olla erittäin hyvät suojavarusteet asennustyön aikana jotta he eivät altistu akrylissa olevile myrkyille. Osa Akrylin aineosista on nieltynä tappavia. Suojaus tulee olla seuraavanlainen: -kaasusuodatin hengitysilmalle -ESD-haalarit, ( sähköäjohtavat) -ESD-kengät -läpinäkyvä kasvonsuojus -suojalasit -kypärä. Tälläisiä suojaimia ei yksinkertaisesti pysty pitämään akrylimassoja levitettäessä koska työ on fyysisesti erittäin raskasta. Valmiin, sekoitetun massan työstöaika on vain n.15 minuuttia. Massa on hierrettävä lattiaan nopeasti käsiliipalla ennenkuin se kovettuu. Mitään koneita levitystyössä ei voi käyttää. Jotkut asentajat ovat altistuneet em.aineille siten että esim. loma-aikana heillä on oltava kovettajapurkki mukana, josta haistellaan kaasuja vieroitusoireiden tullessa päälle.

Lopputuloksena nämä asentajat joutuvat ennenaikaiselle sairaseläkkeelle tai luopumaan kokonaan ammatista. Aiheesta on tehty yksi dokumentti n. 10 vuotta sitten. Jos ei välitetä asentajien työturvallisuudesta niin esille nousee toinen, myöskin erittäin harmillinen ominaisuus. Akryylipinnoitteet aiheuttavat nimittäin erittäin suuria VOC-päästöjä huoneilmaan jopa vuosikymmeniä asennuksen jälkeen.   Jos huoneilman VOC-päästöjä halutaan alentaa, akrylin käyttö sisätiloissa tulee kieltää kokonaan. Esim. Saksassa akrylinlattioiden käyttö on kielletty. Kiinassa yleensä kaikki on sallittua, mutta eipä ole akryylilattiat!! Valitettavasti Suomi on lattiapinnoitteiden Albania koska täällä voi näiden VOC-arvojen puolesta asentaa mitä tahansa lattioihin, kunhan on CE-merkintä, se on tärkein.       

Lisätietoja aiheesta

ARMEKA Engineering Oy
Ari Korpipää 
puh. 0400405488